0

สัมมนาประจำปี 2560 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

2017-08-08 15:28:06 ใน Event กิจกรรม » 0 1321

เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน
ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรคนเก่งมากความสามารถ อาจารย์พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วิทยากรอาวุโส บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมถึงการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ในหัวข้อการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานขาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างมาก 
ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

..ขอบพระคุณ..
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด