0

อบรมการใช้งานเครื่องมือ หน่วยงาน True Corporation

2018-01-12 10:05:22 ใน Event กิจกรรม » 0 826      ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทูรเมนท์ จำกัด ได้มีการอบรมภายในบริษัทฯ ให้กับหน่วยงาน ทรู คอร์ปอเรชั่น ในเรื่องการใช้เครื่องมือทดสอบทางด้านระบบโทรคมนาคม
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการใช้เครื่องมือทดสอบทางด้านระบบโทรคมนาคม วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561


   

      

      

      

      


 หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ เข้าไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
 สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐณี เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 100
 อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com