0

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator)

2018-02-07 13:28:25

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Administrator


รายละเอียดของงาน


- ดูแลเกี่ยวกับงานด้านเอกสารทั่วไป
- ประสานงานในเรื่องต่างๆของบริษัท
 
คุณสมบัติ:

- ชาย หรือ หญิง อายุ 24-35 ปี 
- ปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความคล่องตัวในการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
- มีใจรักงานด้านการบริการ

ติดต่อประสานงานที่ ฝ่ายบุคคล Tel. 0-2589-7588 , 0-2589-7609 #116 
E-mail:  Pimolphan_s@digitins.com
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
 
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป

คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
   
 สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ