จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดย บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

0

 

Tools&Equipment


For Rent

                     
                   Digital Instrument Co., Ltd.

 

 
To become a Thai leading company importing communication instruments and devices for the fiberglass network operating system under the name of “Digital Instrument Company Limited” the company gathers world class communication system test equipments such as EXFO, INNO, SPIRENT, and SONUS. The company also has after sales expertise and various technologies such as DWDM, FTTx, NGN SDH, DDH, E1, WiFi, 4G, IMS, IP Network (Layer 1, Layer 2, Layer 3, and Application Layer. The company has experienced teams and over 17 years of experiences for driving itself, while the telecommunication industry keeps growing. read more ...


         

มุ่งมั่นให้บริการ ต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับไวรัส Covid-19 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  สำนักงานด้านการบริการ Digital Service Base
ยังคงมุ่งมั่นให้บริการด้าน Service เครื่องมือทดสอบกับลูกค้า โดยภายในหน่วยงานมีมาตรการการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง 
ทีมงานทุกคนมีการป้องกันอย่างดี รักษาระยะห่าง และให้ความสำคัญกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการทุกท่านอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสู้ผ่านสถานการณ์นี้ไปพร้อมกัน


 
 
 
 
 
 

 


 
 


ดูทั้งหมด