จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดย บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

0
     

                    
                   Digital Instrument Co., Ltd.

 To become a Thai leading company importing communication instruments and devices for the fiberglass network operating system

under the name of “Digital Instrument Company Limited” with the good image regarding business competitiveness

and capacities as well as excellent services, the company gathers world class communication system test equipments

such as EXFO, INNO, SPIRENT, and SONUS.


The company also has after sales expertise and various technologies such as DWDM, FTTx, NGN SDH, DDH, E1, WiFi, 4G, IMS,

IP Network (Layer 1, Layer 2, Layer 3, and Application Layer.

The company has experienced teams and over 10 years of experiences for driving itself, while the telecommunication industry keeps growing…
 
 
       
  


ดูทั้งหมด