0
รายการใหม่ ( EXFO - Optical products )
XG-PON Power Meter (PPM-350D) 0
XG-PON Power Meter (PPM-350D)
Test any PON technology with one intelligent instrument
Optical Explorer™ (OX1) 0
Optical Explorer™ (OX1)
Industry's first optical fiber multimeter
PX-1 0
PX-1
Optical Power Expert connected optical power meter
FIP-500  0
FIP-500
Fastest inspection in the industry for both single-fiber and multi-fiber connectors with the most reliable results.
OTDR MAX-730C 0
OTDR MAX-730C
Fully featured, entry-level, dedicated OTDR with tablet-inspired design, suitable for metro and optimized to test through optical splitters, for seamless end-to-end FTTH characterization and troubleshooting
FIP-400B Wireless 0
FIP-400B Wireless
Fiber inspection probe
Fiber Guardian : FG-750 0
Fiber Guardian : FG-750
Scalable test solution for fiber network monitoring and management from one stand-alone unit to centrally managed systems with one or hundreds of test ports
Last Mile OTDR : MaxTester-715B-NS1923 0
Last Mile OTDR : MaxTester-715B-NS1923
Fully featured, entry-level, dedicated OTDR with tablet-inspired design perfect for frontline single mode fiber installers
Visual Fault Locator : FLS-240 0
Visual Fault Locator : FLS-240
Straightforward solution for identifying breaks, bends, faulty connectors or splices, as well as other causes of signal loss.


รายการใหม่ ( EXFO - Field network testing )
FTB-1v2/Pro 0
FTB-1v2/Pro
Single or dual-carrier platform Empowering frontline technicians with a truly fast and powerful multitechnology test platform
FTB-2/Pro - platform 0
FTB-2/Pro - platform
The most compact multitechnology test platform for the supertech.
FTB-4 Pro - platform 0
FTB-4 Pro - platform
The most flexible solution to test multiple technologies and high speed networks
MAX-800 Series 0
MAX-800 Series
Ethernet and transport testing links from 10M to 100G
FTBx-88200NGE Power Blazer 0
FTBx-88200NGE Power Blazer
Next-generation, 100G, advanced multiservice test solution with CFP4 and QSFP28 interfaces.
FTBx-88260  0
FTBx-88260
Customizable 1G-100G testing (including 25G/50G) built to handle multiple interfaces via EXFO’s Open Transceiver System (OTS)
FTBx-8870/8880 Power Blazer 0
FTBx-8870/8880 Power Blazer
Versatile 10G multiservice test modules for lab and field applications.
EX1 0
EX1
The smallest Gigabit, GPON and Wi-Fi testing solution available


รายการใหม่ ( Tumtec )
FST-83A 0
FST-83A
Tumtec Digital Core Alignment
FST-18H 0
FST-18H
FTTx Active Cladding Alignment
A9 0
A9
Tumtec Fiber cleaver Precision
TC-6S 0
TC-6S
Tumtec Fiber cleaver Precision


รายการใหม่ ( INNO )
View 7 0
View 7
World’s Most Powerful ARC Fusion Splicer Core Alignment Splicing Method with DACAS (Digital Analysis Core Alignment System)
View 6S 0
View 6S
Exclusive Core-Alignment Fusion Splicer Core Alignment Splicing Method with DACAS (Digital Analysis Core Alignment System)
View 1 0
View 1
Active V-Groove Clad Alignment Splicing Method
V7 0
V7
High-precision optical fiber cleaver V7 cuts optical fiber very precisely


รายการใหม่ ( RIBBON COMMUNICATIONS )
SBC 1000 0
SBC 1000
Voice gateway/Session Border Controller สำหรับองค์กรขนาดเล็ก-กลาง รองรับ SIP, E1, FXS, Microsoft Team, Zoom BYOC
SBC 2000 0
SBC 2000
Voice gateway/Session Border Controller สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ รองรับ SIP, E1, Microsoft Team, Zoom BYOC
SBC 5400 0
SBC 5400
Session Border Controller สำหรับชุมสายโทรศัพท์ VoIP Class4, Class5 รองรับ session สูงสุด 75,000 sessions
EdgeMarc 6000 0
EdgeMarc 6000
Voice gateway/Session Border Controller สำหรับองค์กรขนาดเล็ก รองรับ SIP, E1, FXS, Microsoft Team, Zoom BYOC
SBC Software Edition (SBC SWe) 0
SBC Software Edition (SBC SWe)
Software-based Session Border Controller สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ หรือชุมสายโทรศัพท์ VoIP
SBC SWe Lite™ Session Border Controller 0
SBC SWe Lite™ Session Border Controller
Software-based Session Border Controller สำหรับองค์กรขนาดเล็ก-กลาง รองรับการใช้โทรศัพท์ VoIP และใช้งานร่วมกับ Microsoft Team, Zoom BYOC


รายการใหม่ ( SPIRENT )


รายการใหม่ ( TRANSITION NETWORKS )


รายการใหม่ ( Ekahau )
Ekahau Insights 0
Ekahau Insights
Wi-Fi Performance Analytics with Automatic Issue Identification
Ekahau Connect 0
Ekahau Connect
ชุดเครื่องมือสำหรับออกแบบวางแผนการติดตั้งและสำรวจคุณภาพสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi)
Ekahau  AI Pro 0
Ekahau AI Pro
ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบวางแผนการติดตั้งและสำรวจคุณภาพสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi)
Ekahau Sidekick 2 0
Ekahau Sidekick 2
อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์สเปคตรัมและคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi Spectrum Analyzer Tool)
Ekahau Survey 0
Ekahau Survey
แอพพลิเคชั่นสำหรับสำรวจคุณภาพสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi-Fi) บนอุปกรณ์ Smartphone
Ekahau Analyzer 0
Ekahau Analyzer
แอพพลิเคชั่นสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสเปคตรัมของเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) บนอุปกรณ์ iPhone&iPad
Ekahau Capture 0
Ekahau Capture
ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ในเชิงลึก
Ekahau Cloud 0
Ekahau Cloud
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Ekahauรายการใหม่ ( TREND NETWORKS )
SECURITEST IP CCTV TESTER 0
SECURITEST IP CCTV TESTER
เครื่องมือทดสอบคุณภาพของกล้อง CCTV (Wi-Fi Camera, Analogue Camera, IP Camera)
VDV II SERIES 0
VDV II SERIES
เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของสาย UTP
UNIPRO MGIG1 SERIES 0
UNIPRO MGIG1 SERIES
เครื่องมือสำหรับทดสอบระบบโครงข่าย โดยรองรับการทดสอบตามมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ (RFC2544, Y.1564, BERT, MPLS)
NAVITEK NT SERIES 0
NAVITEK NT SERIES
เครื่องมือสำหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย
LANTEK IV SERIES 0
LANTEK IV SERIES
เครื่องมือสำหรับทดสอบคุณสมบัติของสาย UTP ระดับ CertificationFOR RENT
EXFO MaxTester 730C PON/METRO OTDR (For Rent)  0
EXFO MaxTester 730C PON/METRO OTDR (For Rent)
สินค้าสำหรับเช่าเท่านั้น
INNO - Fusion : View 6s (For Rent) 0
INNO - Fusion : View 6s (For Rent)
สินค้าสำหรับเช่าเท่านั้น
INNO - Fusion : View 1 (For Rent) 0
INNO - Fusion : View 1 (For Rent)
สินค้าสำหรับเช่าเท่านั้น


Tools & Equipment
One-Click 2.5mm  CLEP-25-O 0
One-Click 2.5mm CLEP-25-O
เครื่องมือสำหรับทำความสะอาด Connector (male and Female) ขนาด 2.5mm (SC/FC/ST/E2000) จำนวน 800 ครั้ง
รหัสสินค้า : DI-BS001
กระเป๋า Ideal 0
กระเป๋า Ideal
สำหรับใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ
รหัสสินค้า : DI-AS008
กระเป๋า Digital 0
กระเป๋า Digital
สำหรับใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่อง Fusion
รหัสสินค้า : DI-AS007
Alcohol 99.99% 0
Alcohol 99.99%
สำหรับทำความสะอาดสาย Fiber Optic ก่อนการ Splice
รหัสสินค้า : DI-AS006
Alcohol 90% 1 ลิตร 0
Alcohol 90% 1 ลิตร
สำหรับทำความสะอาดสาย Fiber Optic ก่อนการ Splice
รหัสสินค้า : DI-AS005