0

กิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา

2018-01-29 08:48:49 ใน Event กิจกรรม » 0 1509 กิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษาบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งในการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์  จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

หน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่
คุณธนวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 109
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com