0

มีผู้ชม 1065 ครั้ง
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber Optic B
ราคา ฿25,830.00THB
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber Optic B


 
Model No. Pictures    
P/N:         DI-CS002
Name:      Armored Cable Slitter
   
P/N:         DI-CS010
Name:      Kevlar cutter Ideal
   
P/N:         DI-CS007
Name:      COAX Tube Stripper
   
P/N:         DI-FS0013
Name:       Cleaver
   
P/N:         DI-CS009
Name:      Fiber Optic Stripper Inno
   
P/N:         DI-FS001
Name:      Sleeve Protector 30mm,60mm
   
P/N:         DI-AS001
Name:      Kimwipe 
   
P/N:         DI-AS004
Name:      Alcohol Dispensor
   
P/N:         DI-FS003
Name:      VFL-6505
Name:       Power meter and light source