0

มีผู้ชม 1846 ครั้ง
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber Optic B
ราคา ฿25,830.00THB
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber Optic B
 
Model No. Pictures
P/N:         DI-CS002
Name:      Armored Cable Slitter
P/N:         DI-CS010
Name:      Kevlar cutter Ideal
P/N:         DI-CS007
Name:      COAX Tube Stripper
P/N:         DI-FS0013
Name:       Cleaver
P/N:         DI-CS009
Name:      Fiber Optic Stripper Inno
P/N:         DI-FS001
Name:      Sleeve Protector 30mm,60mm
P/N:         DI-AS001
Name:      Kimwipe 
P/N:         DI-AS004
Name:      Alcohol Dispensor
P/N:         DI-FS003
Name:      VFL-6505
Name:       Power meter and light source