0

มีผู้ชม 2234 ครั้ง
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber optic  for FTTx
ราคา ฿29,330.00THB
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber optic  for FTTx


 
Model No. Pictures    
P/N:         DI-CS007
Name:      COAX Tube Stripper
   
P/N:         DI-FS0013
Name:       Cleaver
   
P/N:         DI-CS009
Name:      Fiber Optic Stripper Inno
   
P/N:         DI-FS001
Name:      Sleeve Protector 30mm
   
P/N:         DI-AS001
Name:      Kimwipe 
   
P/N:         DI-AS004
Name:      Alcohol Dispensor
   
P/N:         DI-CS005
Name:      Drop cable Jacket Striper
   
Name:       PON Power meter     
P/N:         DI-FS003
Name:      VFL-6505