0

มีผู้ชม 2896 ครั้ง
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber optic  for FTTx
ราคา ฿29,330.00THB
ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ Fiber optic  for FTTx
 
Model No. Pictures
P/N:         DI-CS007
Name:      COAX Tube Stripper
P/N:         DI-FS0013
Name:       Cleaver
P/N:         DI-CS009
Name:      Fiber Optic Stripper Inno
P/N:         DI-FS001
Name:      Sleeve Protector 30mm
P/N:         DI-AS001
Name:      Kimwipe 
P/N:         DI-AS004
Name:      Alcohol Dispensor
P/N:         DI-CS005
Name:      Drop cable Jacket Striper
Name:       PON Power meter 
P/N:         DI-FS003
Name:      VFL-6505