0

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

2017-08-07 16:59:33 ใน Event กิจกรรม » 0 637

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะ
ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา