0

มอบของขวัญให้ลูกค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

2017-08-07 15:58:17 ใน Event กิจกรรม » 0 840

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบของขวัญให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้สินค้า และบริการจากเรา
ทางบริษัทฯ จะรักษามาตรฐาน และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการทีดีต่อไป

ขอขอบพระคุณ..
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด