0

สัมมนา "5G Technology and Smart Tester"

2019-11-28 10:21:58 ใน Event กิจกรรม » 0 1888 " 5G Technology and Smart Tester "

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  ร่วมกับ EXFO ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "5G Technology and Smart Tester" 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
โดยภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ 5G Technology นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงเครื่องมือต่างๆ ภายใต้ยี่ห้อ EXFO เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
สอบถามเพิ่มเติมและทดลองใช้งานเบื้องต้นได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางบริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนที่ได้รับจากท่านด้วยดีตลอดมา