0

เจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าเยี่ยมชมห้องชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา

2022-11-02 09:48:11 ใน Event กิจกรรม » 0 698
เจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าเยี่ยมชมห้องชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565  เจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมห้องชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา ณ ตึก Service Base