0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ กรมอาชีวศึกษา

2018-04-04 16:23:07 ใน Event กิจกรรม » 0 3595 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

Education to Employment : Vocational Boot Camp
 

 
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดบูธภายในงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ กรมอาชีวศึกษา
ร่วมกับโครงการเปิดโลกสื่อสารโทรคมนาคม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

  
    

โดยได้รับความดูแลจากอาจารย์ สมณธร พุ่มพิมล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจากสถาบันต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม

ซึ่งบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสนำเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมไปร่วมแสดง ได้แก่ เครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น เครื่องมือ Fiber Optic เครื่องมือ OTDR เครื่องมือ View6 และเครื่องมือทดสอบปฏิบัติการ Wi - Fi


      

ทั้งนี้ ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแก่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะ ในส่วนของเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องมือทดสอบปฏิบัติการ Wi - Fi ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

  

หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ เข้าไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 109
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com