0

โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

2018-01-08 14:32:34 ใน Event กิจกรรม » 0 741 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

    

บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดบูธภายในงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาโดยได้รับความดูแลจากอาจารย์ สมณธร พุ่มพิมล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่เขตภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก


ซึ่งบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสนำเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมไปร่วมแสดง โดยแบ่งออกเป็น 2 บูธ ได้แก่
1. เครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น เครื่องมือ Fiber Optic เครื่องมือ OTDR เครื่องมือ View6 และ 2. เครื่องมือทดสอบปฏิบัติการ Wi - Fiทั้งนี้ ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแก่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะ ในส่วนของเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องมือทดสอบปฏิบัติการ Wi - Fi ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ เข้าไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณณัฐณี เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 100
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com