0

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง (รุ่นที่ 2)

2017-06-29 09:25:42 ใน Event กิจกรรม » 0 400 โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสงไม่มากก็น้อย

ขอบพระคุณ