0

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2018-02-26 11:13:42 ใน Event กิจกรรม » 0 1068

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561   

ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความสนใจ และให้โอกาสในการจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

   
   

ภายในการอบรมฯ ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจเช็คเครื่องมือทดสอบระบบใยแก้วนำแสง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการตรวจเช็คโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องมือระบบใยแก้วนำแสง พร้อมทั้งกิจกรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสงไม่มากก็น้อย


ขอบพระคุณ

หน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 109
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com