0

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

2018-03-07 16:13:17 ใน Event กิจกรรม » 0 1472


โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจ และให้โอกาสในการจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรอบรม
เครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง 
ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

   
   

ภายในการอบรมฯ ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจเช็คเครื่องมือทดสอบระบบใยแก้วนำแสง การสาธิตวิธีการตรวจเช็คโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องมือระบบใยแก้วนำแสง การจัดกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล และการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบใยแก้วนำแสงที่ได้รับฟังการอบรมภายในวันนี้

      
   

สำหรับงานในวันนี้ บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด กราบขอบพระคุณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรในวันนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสงไม่มากก็น้อย

ขอบพระคุณ

หน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 109
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com