0

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2017-09-04 16:19:32 ใน Event กิจกรรม » 0 685 โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมขอขอบคุณคณะอาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม กับทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมไม่มากก็น้อย

ขอบพระคุณ