0

โครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสาร - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ครั้งที่ 2

2017-06-20 14:30:27 ใน Event กิจกรรม » 0 486 โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม ครั้งที่ 2
ขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษาปวช. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม กับทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมไม่มากก็น้อย

ขอบพระคุณ