0

โครงการอบรมหลักสูตรเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ครั้งที่ 1

2017-06-15 15:59:12 ใน Event กิจกรรม » 0 833 โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม
ขอขอบคุณอาจารย์ และนักศึกษาปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม กับทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคมไม่มากก็น้อย

ขอบพระคุณ