0

มีผู้ชม 883 ครั้ง
Cleaning Set
ราคา ฿6,130.00THB
CLEANING SET
Model No. Pictures    
P/N:         DI-AS001
Name:      Kimwipe
   
P/N:         DI-AS004
Name:      Alcohol Dispensor
   
P/N:         DI-BS001
Name:      One-Click 2.5mm  CLEP-25-O
   
P/N:         DI-AS002
Name:      Cotton Bud Cleaning Huby-340
   
P/N:         DI-AS003
Name:      Cleaning Set
   
P/N:         DI-AS007
Name:      กระเป๋า Digital
   
P/N:         DI-BS003
Name:      Optical Connector Cleaner FOT-CC100  (NEOCLEAN-N)