จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบงานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดย บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

0
     

                    
                   Digital Instrument Co., Ltd.

 

 
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546
โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปฏิบัติการโครงข่ายสายใยแก้ว
อาทิเช่น EXFO, INNO, SPIRENT และ SONUS โดยมีเทคโนโลยีที่ให้บริการหลายรูปแบบ เช่น DWDM, FTTx, NGN SDH, DDH, E1, WiFi, 3G , 4G, IMS, IP Network (Layer 1, Layer 2, Layer 3 และ Application Layer) บริษัทฯ มีทีมผู้ชำนาญการ และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 16 ปี
ในขณะที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานให้ครอบคลุมตอบสนองถึงความต้องการของลูกค้า 
โดยมีการพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายและเน้นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 
บริษัทฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ จวบจนถึงปัจจุบันก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16 อย่างเต็มประสิทธิภาพ