0
2016-02-15 14:35:52 ใน Event กิจกรรม » 0 1125        ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้มีการไปชมงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ม.ค. 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี
ภายในงานทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการให้บริการ และการนำเสนอลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งความสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยความร่วมมือของสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
และภาคอุตสาหกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

      

      
                                        ภาพบรรยากาศภายในงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 2015

   
                                          คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

      

   

      
                                          เครื่องมือ และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ที่จัดแสดงภายในงาน

      

   
                                                           บรรยากาศในการปฏิบัติงาน


ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ และคณะกรรมการอาชีวศึกษา