0

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2018-02-07 13:27:30

รายละเอียดของงาน
เสนอแนะนำสินค้าของบริษัทแก่ลูกค้าที่สนใจ
- ดูแลลูกค้าของบริษัทฯ
- หาลูกค้ารายใหม่
 
คุณสมบัติ:

- ชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด วิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม การบริหารงานขายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและค้างคืนได้
- สามารถขับรถและมีใบขับขี่ ถ้ามียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน และอดทน รักงานขาย 

ติดต่อประสานงานที่ ฝ่ายบุคคล Tel. 0-2589-7588 , 0-2589-7609 #116 
E-mail:  Pimolphan_s@digitins.com
 
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
 
 
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
 
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ), อิเลคทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์,  
            เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ