0

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing)

2018-02-07 13:36:22

Marketing
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 
รายละเอียดของงาน
 
- วิเคราะห์และวางแผนการตลาด
- วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การจัดสัมมนา และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
- ดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารทั่วไป

คุณสมบัติ:

- เพศหญิง อายุ 25-30 ปี 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีความคล่องตัวในการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
- มีใจรักงานด้านการบริการ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อประสานงานที่ ฝ่ายบุคคล Tel. 0-2589-7588 , 0-2589-7609 #116
E-mail: Pimolphan_s@digitins.com

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน
 : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย, หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
                  คณะ  : บริหารธุรกิจ
                  สาขา : การตลาด 

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ