0

Session Border Controller

2014-11-30 20:05:01 ใน Article บทความ » 0 6399 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Session Border Controller (SBC)
แปลและเรียบเรียงจากThe Learner’s Guide to the Sonus SBC 5200™Session Border Controller

                                                
SBCคืออะไร?
        ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก SBC กันก่อน โดยคำว่า SBC นั้นย่อมาจากชื่อเต็มๆ ที่เรียกว่า ‘Session Border Controller’ซึ่งถ้าเราแยกออกมาพิจารณาความหมายทีละคำ จะสามารถแยกออกมาได้เป็นดังนี้
  1. Session
          Session หมายถึง การติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบเครือข่าย (network) ระหว่างอุปกรณ์ปลลายทางสองฝั่ง (endpoint) สองฝั่ง, การโทรศัพท์คุยกัน 1 สาย เราก็จะนับว่าเป็น 1 session ระหว่าง endpoint ที่เป็นโทรศัพท์ 2 เครื่อง หรือการใช้ smart phone เปิดดูเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง smart phone ของคุณกับ server ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ก็นับเป็น session อีกประเภทหนึ่งได้เช่นกัน   ส่วนประกอบที่สำคัญของ session ได้แก่ Signaling และ Mediaยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ใน session การคุยกันผ่านโทรศัพท์ 1 สาย “เสียงบทสนทนา” ระหว่างปลายทางทั้งสองด้าน จะถูกนับว่าเป็นส่วน Media ของ Session ส่วน Signaling จะหมายถึง “ภาษาเครื่อง” ที่เครื่องโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อกันนั่นเอง ซึ่ง “ภาษาเครื่อง” ที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP เรียกว่า SIP (Session Initiation Protocol)
  1. Border
        โดยปกติแล้วการติดต่อกันผ่านระบบเครือข่ายใหญ่ๆ จะมีการส่งข้อมูลต่อกันไปผ่านระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมากโดยแต่ละ network ก็จะมีอุปกรณ์ตัวสุดท้าย ที่จะรับข้อมูลเข้ามา และส่งต่อไปยัง network อื่นต่อไป อุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่ว่าจะถูกนับเป็น ‘Border’ ของ network นั้น SBC จะถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่จะเป็น Border ของ network เพื่อดูแล session ของการสื่อสารแบบ VoIP ทั้งหมดที่จะผ่านเข้า-ออกระบบของลูกค้า โดยจะทำหน้าที่เป็นเหมือน Firewall ที่คอยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการโจมตีผ่านระบบ network อื่นเข้ามายังระบบของคุณ
 
  1. Controller
         ในการทำงาน SBC จะทำหน้าที่ควบคุม VoIP ทั้งหมดจาก network ภายนอก ที่จะติดต่อกับ network ของคุณ โดยจะควบคุมได้ทั้งจำนวน session, รายละเอียดการติดต่อกันทั้งด้าน signaling และ media ที่บางครั้ง SBC อาจจะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขในบางส่วนเพื่อให้ปลายทางสองฝั่งติดต่อกันได้  เมื่อนำทั้ง 3 คำมารวมกัน SBC หรือ Session Border Controller ก็คืออุปกรณ์ที่จะติดตั้งอยู่เป็นหน้าด่าน ที่จะควบคุมทุกๆ การติดต่อสื่อสารแบบ VoIP ระหว่าง network ของคุณกับ network อื่นๆ ภายนอก เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย (safety), สามารถติดต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ (connectivity) และมีความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) สูงนั่นเอง

ทำไมจึงต้องใช้งาน SBC?

                                            

         ด้วยธรรมชาติของการติดต่อสื่อสารแบบ VoIP ที่ session การโทรแต่ละครั้งจะมีการเดินทางข้อมูลผ่าน network เป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าจะต้องผ่าน network ที่เป็น public network เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย การที่ต้องเดินทางผ่าน public network นี้ทำให้การโจมตีจากภายนอกสามารถเข้ามาผ่านทาง public network ได้เช่นกัน
SBC จะถูกติดตั้งที่ขอบเขตของ network เพื่อป้องกันการโจมตีทาง IP แบบต่างๆ เช่น virus, Trojan, malware, การโจมตีระบบด้วยการทำ Denial of Service (DoS), หรือการโจมตีแบบ toll fraud ที่สร้างความเสียหายมาแล้วกว่า 55ล้านเหรียญสหรัฐ SBC จะทำหน้าที่เป็น firewall ที่ป้องกันการโจมตีเหล่านี้
        นอกจากประเด็นทางด้านความปลอดภัย สิ่งที่ผู้ให้บริการระบบ VoIP ให้ความสำคัญจะเป็นการทำให้การติดต่อสื่อสารที่ต้องผ่านอุปกรณ์และระบบหลายรูปแบบสามารถ “คุย” หรือ “ทำงาน” ร่วมกันได้ (Interoperability), SBC มีความสามารถในการ transcoding ที่เป็นการปรับการเข้ารหัส-ถอดรหัสระหว่างอุปกรณ์ที่มีความต้องการด้าน codec ที่ต่างกัน ทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เป็นระบบเก่า เช่นโทรศัพท์บ้าน สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์สมัยใหม่อย่างเช่น smartphone ได้อย่างราบรื่น
 
ที่มารูปภาพ:
http://ak2.picdn.net/shutterstock/videos/1109287/preview/stock-footage-businessman-receiving-phone-call-during-work.jpg
บทความโดย
คุณรัชตะ  ตัญตระกูล
วิศวกรทางด้านเทคนิค
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด