0

บริการหลังการขาย

Digital Service Center
 
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด มีการให้บริการหลังการขาย , การเช่าเครื่อง , การเพิ่มการรับประกันสินค้า และ การฝึกอบรมการใช้งาน ที่ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือมายังบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯมีห้องฝึกอบรม หรือ มีวิศวกรบริษัทฯ สามารถออกไปอบรมในสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้
 
 
 

บริษัทฯ มีบริการให้เช่าเครื่องมือ , เครื่องเชื่อม Fusion , OTDR , Light Source , Power Meter , IP Tester และ เครื่องมือที่ท่านสนใจจะเช่าโดยสามารถจัดหาให้ตรงตามความต้องการ
 
 

การบริการหลังการขาย

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดไปตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกค้า เกิดความมั่นใจ ก่อนการใช้งานของเครื่องมือทดสอบ
  • การ Cleaning เป็นบริการทำความสะอาดเครื่อง, หัวเครื่องและอุปกรณ์ เช่น Optical port, Optical Connector/Adapter เป็นต้น  เนื่องจากอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ ต้องมีการตรวจเช็คเป็นพิเศษ
  • ศูนย์การให้บริการซ่อมเครื่อง Fusion  Splicer ภายใต้ยี่ห้อ INNO ซึ่งได้ผ่านการรับรองจาก บริษัทผู้ผลิต INNO ประเทศเกาหลีใต้
 
 
 
     
 
     
 
 
Service Call : 086 - 3405498
E-mail :  diservice@digitins.com