0

VoIP

2015-02-02 09:10:24 ใน Article บทความ » 0 2257 VOIP สำคัญอย่างไร?
         VOIP มีความสำคัญมากในด้านการสื่อสารเพราะทำให้เราติดต่อสื่อสารกันในราคาถูกลงและมีช่องทางในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นทำให้เกิด ธุรกิจใหม่ๆขึ้นมามากมาย สำหรับคนที่มีงบประมาณในการสร้างธุรกิจจำกัด ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยลงทุนไม่มากนักซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน
ประโยชน์ต่อบุคคลธรรมดา
     1.ทำให้ติดต่อสื่อสารไปต่างประเทศได้ในราคาถูกลง
     2.เพิ่มช่องทางใหม่ๆในการสื่อสารเช่น การโทรผ่านคอมพิวเตอร์
     3.สามารถใช้ Video call ได้ทำให้เห็นผู้ที่ทำการสนทนาด้วย
ประโยชน์ต่อองค์กรหรือบริษัท
     1.ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับลูกค้าหรือติดต่อกับคู่ค้าทางธุรกิจ
     2.สามารถติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทีละมากๆ
     3.ติดต่อกับบริษัทสาขาได้ฟรีโดยการติดตั้งอุปกรณ์ VoIP Gateway, VoIP ATA, IP Phone ที่สาขาต่างๆ
     4.ลดค่าใช้จ่ายในการมาประชุม เพราะสามารถใช้การประชุมเสียง หรือทั้งภาพและเสียงได้โดยไม่เสียค่าเดินทาง
     5.มีระบบสื่อสารภายในบริษัทหรือองค์กรในราคาถูก
     6.เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้การบริการลูกค้า การแจ้งปัญหาต่างๆของลูกค้า
     7. ติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรโดยไร้ขีดจำกัดพนักงานสามารถใช้โปรแกรม Softphone ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้ WiFi Phone หรือใช้โปรแกรมในเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตมาที่บริษัท เสมือนหนึ่งเป็นเบอร์ภายในของบริษัท
ประโยชน์ในแง่ของผู้ให้บริการ VOIP
     1.เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆ เพราะใช้งบประมาณในการลงทุนน้อย
     2.เกิดธุรกิจอื่นๆขึ้นมา เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์  ผู้เขียนโปรแกรม ตัวแทนจำหน่าย
     3.เกิดการแข่งขันทาง ธุรกิจทำให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ถูกและมีคุณภาพ
     4.ไม่เกิดการผูกขาดธุรกิจ
     5.ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมา
 
         จากความนิยมในการสนทนาเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตท่วมท้น ถึงแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้รับคุณภาพเสียงจากการสนทนาที่ไม่น่าพอใจนัก จึงเกิดความพยายามมากมายในการพัฒนาระบบการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพเสียงให้สูงเพียงพอที่จะยอมรับได้ จึงเกิดเทคโนโลยี VoIP ขึ้น หรือชื่อเรียกเทคโนโลยีนี้อื่นเช่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone ล้วนเป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงหรือโทรศัพท์ได้พัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกซึ่งโครงข่ายโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเราจะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือเช่น Skype Line WhatsApp Tango ฯลฯ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้ก็ใช้ VoIP ในการสื่อสารด้วย
VOIP คืออะไร ?
         VOIP ย่อมาจาก Voice Over Internet Protocol หรือการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณจะถูกตัดแบ่งเป็น แพคเก็ต วิ่งไปบนเครือข่ายที่ใช้สำหรับสื่อสารทั่วไปแทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารดั้งเดิม
VOIP ทำงานยังไง ?
       VOIP จะทำการแปลงสัญญาณจาก Analog เป็น Digital แล้วส่งผ่านข้อมูลลงในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มี 2 แบบ
       1.ใช้ ATA (Analogue Terminal Adapter) : อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์ไปยังเครือข่าย
 Phone ---- ATA ---- Ethernet ---- Router ---- Internet ---- VOIP Service Provider
      2.ใช้ IP Phone (Internet Protocol Phone) : โทรศัพท์ต่อตรงกับระบบ Lan
IP Phone ----- Ethernet ----- Router ---- Internet ---- VOIP Service Provider
ทำไมต้องใช้ VOIP ?
     1.ราคา ถูกกว่าโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วไป
     2.การพัฒนาด้านการสื่อสารแบบใหม่ในปัจจุบันทำให้ VOIP ได้พัฒนาไปด้วย
     3.มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้ VOIP นิยมใช้ในการสื่อสาร
     4.สามารถส่งข้อมูลและเสียงได้พร้อมกันในระบบเดียว
     5.ใช้แค่หมายเลขเดียวสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก
 

บทความโดย
คุณรัชต  ตัญตระกูล
วิศวกร
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด