0

สัมนา หัวข้อ "High Accuracy and Performance OTDR"

2022-11-01 17:08:29 ใน Event กิจกรรม » 0 868
High Accuracy and Performance OTDR
       บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท EXFO จากประเทศ Canada ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ "High Accuracy and Performance OTDR"  ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยวิศวกรจากบริษัท ดิจิตอลฯ บรรยายเรื่อง “EXFO Product Worldwide” พร้อมผู้เชียวชาญจากบริษัท EXFO บรรยายเสริมในงานวันนั้น และนำเสนอผลการทดสอบ “Field Test Performance” 2 รูปแบบ

     นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดแสดงการสาธิตการทำงานของเครื่องมือ และรับชม Presentation Digital Service Base and Service ทั่วไทย ช่วงท้ายของงานสัมมนาทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์และจับรางวัลแจกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงาน และการสนับสนุนที่ได้รับจากท่านด้วยดีตลอดมา