0

สัมนา "Technology of 5G Mobile"

2022-08-01 11:28:18 ใน Event กิจกรรม » 0 587
Technology of 5G Mobile
 

 
                    บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท EXFO จากประเทศ Canada ได้จัดกิจกรรม งานสัมมนาประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Technology of 5G Mobile” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิบการบดี ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขึ้นเป็นผู้บรรยายเรื่อง “Technology of 5G Mobile” ในงานวันนั้นและผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท EXFO ขึ้นบรรยายเรื่อง “Expert Test System 5G” 
 
                     นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ของยี่ห้อ EXFO เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสทดลองการใช้งานเบื้องต้นได้อย่างใกล้ชิด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงานโดยตรง ในช่วงท้ายของงานสัมมนาทางบริษัทฯมีการจับรางวัลจากรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่เป็นผู้โชคดีได้รับ Gift Vocher คอร์สอบรมด้านโทรคมนาคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จำนวน 6 รางวัล
 
                      ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยตามมาตราการสถานการณ์ COVID-19 ตลอดงานทาง บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาร่วมงานและการสนับสนุนที่ได้รับจากท่านด้วยดีตลอดมา