0

เจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เข้าเยี่ยมชมห้องชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา

2022-05-19 14:58:43 ใน Event กิจกรรม » 0 586

 

เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เข้าเยี่ยมชมห้องชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับการศึกษา ของบริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด