0

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-26 11:20:26 ใน Event กิจกรรม » 0 1278

โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ทางบริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความสนใจ และให้โอกาสในการจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสง
ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

   

ภายในการอบรมฯ ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการตรวจเช็คเครื่องมือทดสอบระบบใยแก้วนำแสง การสาธิตวิธีการตรวจเช็คโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องมือระบบใยแก้วนำแสง และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

         

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบงานในระบบใยแก้วนำแสงไม่มากก็น้อย


ขอบพระคุณ

หน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
สามารถติดต่อได้ที่ คุณธนวรรณ เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-7588, 02-589-7609 ต่อ 109
อีเมล์ : info@digitins.com, natthanee_s@digitins.com