0

โครงการพี่ DI ถึงน้อง

2019-08-20 13:07:19 ใน Event กิจกรรม » 0 1835
โครงการ "พี่ DI ถึงน้อง"

ทางบริษัทดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรีียนบ้านห้วยด้วน จ.กาญจนบุรี
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยด้วน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้วน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี เปิดสอนในระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน ซึ่งในระหว่างวันได้มีกิจกรรมเล่นเกมส์, รับประทานอาหารร่วมกัน, พร้อมทั้งรับชมการแสดงขอบคุณจากนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยด้วน                         

                                        

                                   
        
                                           

                                                          

                                     

นอกจากนี้ ทางบริษัทและคณะครู ได้ทำการปรับปรุงทัศนียภาพ/จัดสวนหย่อม ณ ป้ายโรงเรียน เพื่อความร่มรื่นและความสวยงามให้แก่ทางโรงเรียนอีกด้วย